Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Konsep Fiqh Kepenggunaan

by Siti Mastura Muhammad, Mohd Syukri Hanapi

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Konsep fiqh kepenggunaan dan konsep kepenggunaan konvensional ialah dua pendekatan yang berbeza. Konsep fiqh kepenggunaan lahir daripada epistemologi Islam, iaitu al-Quran dan al-Hadis, manakala konsep kepenggunaan konvensional pula berdasarkan hujah akal dan rasional pemikiran pengasas pemikiran falsafah sains sosial semata-mata serta boleh berubah-ubah dan tidak kekal. Oleh itu, konsep fiqh kepenggunaan yang dibincangkan dalam buku ini adalah berasaskan konsep kepenggunaan Islam itu sendiri. Bagi memperkenalkan suatu frasa baharu, maka buku ini cuba membincangkan beberapa perkara utama seperti definisi konsep fiqh kepenggunaan, falsafah fiqh kepenggunaan, prinsip fiqh kepenggunaan, etika fiqh kepenggunaan, tingkat fiqh kepenggunaan berasaskan maqasid syariah, matlamat fiqh kepenggunaan dan kekuatan konsep fiqh kepenggunaan. Semua perkara berikut kemudiannya dijadikan tema perbincangan dalam buku ini.

Please login to borrow the book.